Bolesław Domaszewicz – adwokat, działacz społeczny, propagator idei niepodległościowej

Czytaj dalej

Bolesław Domaszewicz – adwokat, działacz społeczny, propagator idei niepodległościowej

Był inicjatorem powstania Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego i jego wiceprezesem, a także prezesem włocławskiej straży ogniowej.

Urodził się 20 lutego 1860 roku na Litwie. Do Włocławka przybył 20 lat później. Zauważył, że włocławska młodzież pozbawiona jest wzajemnego kontaktu. Jego spostrzeżenia stały się inspiracją do stworzenia miejsca spotkań dla młodych ludzi. Jako młody prawnik (był wówczas sekretarzem sądowym) w 1885 roku zaraził pomysłem utworzenia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego wielu innych włocławian.

Miasto leżało wówczas na obszarze zaboru rosyjskiego, utworzenie polskiego klubu było więc nie lada wyzwaniem. Jedynym ułatwieniem był fakt, że to właśnie stowarzyszenia o charakterze sportowym były jedynymi tolerowanymi przez Rosjan. Przed rozpoczęciem działalności klub musiał uzyskać oficjalną zgodę, a jego statut – napisany przez Domaszewicza – zostać zatwierdzony przez władze.

Zebranie informacyjno-założycielskie, na którym podpisano wniosek do władz w tej sprawie, odbyło się w drugiej połowie sierpnia 1885 roku. Zgromadziło się na nim 32 mieszkańców Włocławka, przedstawicieli różnych zawodów. O pomoc poproszono Henryka Stankiewicza, warszawskiego lekarza, który leczył wpływowych Rosjan. Dzięki swoim znajomościom sprawił, że statut WTW został zatwierdzony w krótkim, jak na okres zaborów, czasie – „już” po roku.

Oficjalna zgoda dotarła do Włocławka 17 września 1886 roku. Dało to możliwość zwołania w Hotelu Polskim (dziś jest to Zajazd Polski na placu Wolności) zebrania założycieli WTW. Pierwsze walne zebranie odbyło się 14 listopada tego samego roku.

Wyłoniono na nim zarząd towarzystwa, w skład którego weszli: Walerian Ehrenkrentz (prezes), Józef Danielewicz, Wawrzyniec Pudrzyński, Andrzej Nowacki, Jan Nepomucen Kochanowicz, Bolesław Domaszewicz (w tym momencie został sekretarzem zarządu WTW, później był jego wieloletnim wiceprezesem), Józef Madziara i Mikołaj Sztorm. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie powstało jako jedno z pierwszych tego typu organizacji na dzisiejszych terenach Polski i pierwszy na Kujawach klub sportowy.

Bolesław Domaszewicz – adwokat, działacz społeczny, propagator idei niepodległościowej

Pierwsze regaty odbyły się we Włocławku jesienią 1887 roku. Zawodnicy mieli do pokonania trasę od włocławskiej Celulozy (Fabryki Celulozy – Włocławek, nazywanej też Ameryką) do mostu na Wiśle.

Początkowo siedzibą WTW był dom przy ulicy Bulwarowej (dziś Bulwarach im. Józefa Piłsudskiego), kilka lat później została ona przeniesiona do budynku przy ulicy Łęgskiej 77.

Celem Bolesława Domaszewicza i innych twórców WTW było to, aby obok działalności sportowej, Towarzystwo krzewiło także ducha patriotycznego. Prowadzono więc działalność na różnych płaszczyznach – nie tylko sportowej, ale też turystycznej i kulturalno-oświatowej. Centrum tych wszystkich wydarzeń była siedziba towarzystwa. W 1903 roku gościem WTW był m.in. Henryk Sienkiewicz.

O szczegółach tej działalności klubu niewiele jednak wiadomo ponad to, że w jego siedzibie istniała czytelnia polska i występował chór męski „Echo Wioślarskie”. W czasie II wojny światowej Niemcy przejęli obiekty towarzystwa na swoje potrzeby i uciekając z Włocławka, zniszczyli lub wywieźli w nieznane wiele klubowych pamiątek.

Wiadomo natomiast, że towarzystwo prowadziło bardzo prężną działalność sportową – kupowało łodzie i zbudowało pływającą, zadaszoną przystań na Wiśle, z bufetem i szatnią. Wszystko to wkrótce zaowocowało pierwszym sportowym sukcesem – zwycięstwem włocławskiej osady w zawodach w Warszawie. Potem były kolejne zawody i zwycięstwa, rejs integracyjny do Ciechocinka dla członków towarzystw wioślarskich z zaboru rosyjskiego i rekordowy spływ z Sandomierza do Włocławka.
Bolesław Domaszewicz aktywny był jeszcze na co najmniej jednym polu – był związany z włocławską strażą ogniową, pełnił m.in. funkcję jej prezesa. To z jego inicjatywy w styczniu 1905 roku zorganizowano przy straży Kasę Chorych wspierającą finansowo strażaków poszkodowanych w czasie akcji ratowniczych lub takich, którzy z innych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. To Bolesław Domaszewicz zaproponował też utworzenie w siedzibie straży biblioteki, która działała do początku II wojny światowej, służąc mieszkańcom Włocławka. Nie bez powodu w kronikach strażackich wymienia się więc Bolesława Domaszewicza jako jednego z tych mieszkańców Włocławka, dzięki którym straż energicznie się rozwijała.

Bolesław Domaszewicz zmarł 25 lutego 1908 roku w Nervi we Włoszech. W swoim testamencie przeznaczył on na działalność towarzystwa dużą kwotę, za którą nabyto plac nad Wisłą, by wybudować nową przystań, bo poprzednia niedługo wcześniej zatonęła.

Dziesięć faktów:
1. Bolesław Domaszewicz urodził się 20 lutego 1860 roku na Litwie.

2. Był inicjatorem powstania Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego i jego wieloletnim wiceprezesem.

3. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie to jedno z pierwszych towarzystw wioślarskich na dzisiejszych terenach Polski i pierwszy na Kujawach klub sportowy.

4. Pierwsze regaty odbyły się we Włocławku jesienią 1887 roku.

5. WTW działało nie tylko na niwie sportowej, ale też turystycznej i kulturalno-oświatowej.

6. Jednym z honorowych członków WTW był Henryk Sienkiewicz.

7. Bolesław Domaszewicz aktywny był też prezesem włocławskiej straży ogniowej.

8. Z jego inicjatywy zorganizowano przy straży Kasę Chorych i bibliotekę.

9. Bolesław Domaszewicz zmarł 25 lutego 1908 roku w Nervi we Włoszech.

10. Swoim testamentem przeznaczył dużą kwotę na działalność WTW.lubietubyc.pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.