Franciszek Domachowski - wydawca i redaktor międzywojennego pisma „Głos Świecki”

Franciszek Domachowski - wydawca i redaktor międzywojennego pisma „Głos Świecki”

Wydawca i redaktor międzywojennego pisma „Głos Świecki”. Radny i przewodniczący Rady Miejskiej Świecia. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa Kupców Samodzielnych w Świeciu, Towarzystwa Przemysłowców, Zarządu Dziennikarzy Polskich oraz Polskiego Związku Zachodniego.


Urodził się 11 lipca 1887 roku w Świeciu
. Tu uczęszczał do szkoły powszechnej, a po ukończeniu nauki rozpoczął pracę jako kupiec prowadząc księgarnię. W 1920 roku kupił drukarnię mieszczącą się w oficynie Zarządu Miejskiego przy Rynku 17. Nazywał ją „Drukarnią Powiatową”. W latach 30. firma została przeniesiona na ulicę Klasztorną 16. W kamienicy mieściły się biuro, księgarnia i skład artykułów papierniczych, w podwórzu – drukarnia i introligatornia, w której oprawiano także obrazy. Drukowano tu widokówki, karty świąteczne, plakaty, bilety.

Firma Franciszka Domachowskiego działała na różnych polach i rozwijała się prężnie. W latach 30. ubiegłego wieku wzbogaciła się m.in. o nowe maszyny drukarskie (w sumie było ich 15). W międzywojniu była najnowocześniejszą drukarnią w okolicy. Drukowała różnorodne publikacje, w tym miesięcznik „Gregorianum”, redagowany przez uczniów świeckiego gimnazjum od stycznia 1931 roku.

Franciszek Domachowski - wydawca i redaktor międzywojennego pisma „Głos Świecki”

Z Drukarni Powiatowej trafiał też do rąk czytelników niezwykle popularny „Głos Świecki”, którego redaktorem i wydawcą był sam Domachowski. Czasopismo wzbogacały rozmaite dodatki, m.in. dla dzieci, rolników czy gospodyń wiejskich, jak „Nasz przyjaciel”, „Opiekun młodzieży” czy „Orędownik urzędowy”. „Głos” cieszył się zarówno zaufaniem czytelników, jak i firm zamieszczających ogłoszenia, dzięki czemu wokół niego skupiało się życie czytelnicze całego powiatu.
„Głos Świecki” sprzedawał się w całym powiecie świeckim w nakładzie przeszło tysiąca egzemplarzy. Ukazywał się trzy razy w tygodniu. Miał zawsze cztery strony, poświęcone informacjom lokalnym, z kraju i z zagranicy. Rozbudowane były zwłaszcza informacje z regionu. Doceniano ich aktualność, podtrzymywaną dzięki współpracy z informatorami społecznymi.
Gazeta ukazywała się do września 1939 roku – w jego ostatnim numerze z 31 sierpnia można było przeczytać ogłoszenie o mobilizacji wojskowej.

Poza działalnością zawodową Franciszek Domachowski był też aktywny na płaszczyźnie społecznej. W 1920 roku został członkiem Tymczasowej Rady Miejskiej Świecia, a rok później został także jej przewodniczącym. W Radzie Miejskiej zasiadał również w kolejnych kadencjach. Był też prezesem XI okręgu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, wiceprezesem Towarzystwa Kupców Samodzielnych w Świeciu, członkiem Towarzystwa Przemysłowców, Zarządu Dziennikarzy Polskich oraz Polskiego Związku Zachodniego. Był także pomysłodawcą wielu imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Świecia oraz fundatorem nagrody w zawodach o puchar „Głosu Świeckiego”.

Franciszek Domachowski miał i inne zainteresowania. Był jednym z najaktywniejszych członków klubu kręglarskiego działającego przy ulicy Sądowej, należącego do Władysława Chełstowskiego. Dochód tej kręgielni przeznaczany był na pomoc ubogim mieszkańcom miasta.

Firma Franciszka Domachowskiego przestała istnieć 3 września 1939 roku, w momencie wkroczenia Niemców do Świecia. Jej publikacje spalono, maszyny przewieziono do innej drukarni. Domachowski został zatrzymany. Zginął 8 bądź 9 października 1939 roku, podczas pierwszych egzekucji przeprowadzonych przez Niemców w Świeciu, na cmentarzu żydowskim przy ulicy Polnej. Tego samego dnia zamordowano jeszcze 82 innych mieszkańców Świecia.

Roczniki „Głosu Świeckiego” przetrwały wojnę, zostały jednak spalone przez Rosjan w 1945 roku.

Dziesięć faktów:
1. Urodził się 11 lipca 1887 roku w Świeciu.

2. Rozpoczął pracę jako kupiec prowadząc księgarnię.

3. Po odzyskaniu przez Świecie niepodległości w 1920 roku założył drukarnię.

4. Franciszek Domachowski był redaktorem i wydawcą „Głosu Świeckiego”.

5. „Głos Świecki” ukazywał się do września 1939 roku.

6. Franciszek Domachowski był radnym i przewodniczącym Rady Miejskiej w Świeciu.

7. Działał w różnych organizacjach, w tym w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”.

8. Był pomysłodawcą imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Świecia.

9. Franciszek Domachowski zginął 8 lub 9 października 1939 roku, podczas pierwszych egzekucji przeprowadzonych przez Niemców w Świeciu.

10. Roczniki „Głosu Świeckiego” zostały spalone przez Rosjan w 1945 roku.lubietubyc.pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.