Karola Skowrońska - Bibliotekarka, działaczka kulturalna i społeczna

Karola Skowrońska - Bibliotekarka, działaczka kulturalna i społeczna         Fot. Maryla Rzeszut

Działaczka kulturalna i społeczna. Wieloletnia przewodnicząca zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, mającej swoją siedzibę w Grudziądzu.


Przyszła na świat 19 lipca 1944 roku w Wieluniu
. Ukończyła studium bibliotekarskie w Jarocinie i filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Grudziądzem związała się w 1966 roku, gdy podjęła pracę w tutejszej Bibliotece Miejskiej. W latach 1972-2007 była jej dyrektorem. To jej zasługą są modernizacja głównego gmachu biblioteki, powiększenie księgozbioru i wprowadzenie nowoczesnych technik obsługi czytelników.

Należała do grona organizatorów Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury, powstałego w 1976 roku. Była jego pierwszym, długoletnim prezesem (do 2007 roku). Towarzystwo ściśle współpracowało w tym czasie z wieloma innymi organizacjami kulturalnymi, tworzyło federacje (między innymi z Polskim Towarzystwem Historycznym, PTTK, Grudziądzkim Towarzystwem Fotograficznym „Kontrasty” czy Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii). Efektem tej kooperacji były między innymi plenery malarskie i rzeźbiarskie, wystawy, koncerty, spotkania z pisarzami oraz publikacje książkowe – część z nich ukazała się pod redakcją Karoli Skowrońskiej. Obecnie jest honorowym prezesem GTK.

Jednocześnie Skowrońska działała w Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Od 1990 roku pełni funkcję przewodniczącej zarządu organizacji. Fundacja nawiązuje do tradycji przedwojennego Centrum Wyszkolenia Kawalerii i organizuje dziś między innymi doroczne Zjazdy Kawalerzystów II RP. Z inicjatywy Karoli Skowrońskiej od 1994 roku istnieją w Muzeum w Grudziądzu Sale Tradycji Jazdy Polskiej. Pod jej redakcją ukazały się także wspomnienia Zygmunta Podhorskiego, generała brygady Wojska Polskiego, ułana, pisane przez niego od marca do października 1939 roku.

O swojej aktywności na tym polu Karola Skowrońska mówi, że to jest największy romans jej życia, którego początkiem była… miłość kawalerzystów do Grudziądza. Ich chęć spotkania się w mieście, w którym działało Centrum Wyszkolenia Kawalerii, spowodowała, że trafili właśnie do niej, do GTK. A ona z czasem coraz bardziej angażowała się w ich sprawy. Była to nie tylko okazja do pogłębiania wiedzy na temat interesującej ją historii międzywojnia, lecz także szansa spotkania z ludźmi będącymi jeszcze za życia legendą polskiej kawalerii. To dzięki zjazdowi kawalerzystów zrodziła się Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej – decyzja o jej utworzeniu zapadła na II Zjeździe Kawalerzystów w 1990 roku. Dziś wzorują się na niej inne stowarzyszenia stawiające sobie za cel zachowanie pamięci o polskich kawalerzystach.

Za swe zasługi w pielęgnowaniu historii jazdy polskiej Skowrońska otrzymała honorowe członkostwo dziewięciu pułków kawalerii II RP i jako jedyna kobieta – tytuł Honorowego Rotmistrza.

Fundacja została natomiast wyróżniona między innymi Nagrodą im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Otrzymała ją w kategorii popularyzator, którą wyróżnia się osoby cywilne promujące historię kawalerii.
Związek Karoli Skowrońskiej z wojskowością i jej historią przejawiał się też w inny sposób – pracą w komitecie odbudowy Pomnika Żołnierza Polskiego, budowy Pomnika Katyńskiego i Pomnika ułana z dziewczyną, znanego również pod nazwą „Ułan i dziewczyna”. Pomnik ten, znajdujący się na koronie muru schodów prowadzących z ulicy Spichrzowej na Błonia Nadwiślańskie, upamiętnia działalność wspomnianego już Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Skowrońska była też inicjatorką odsłonięcia w Grudziądzu kilku tablic pamiątkowych.

Dziś Karola Skowrońska jest członkiem kapituły Nagrody im. Aleksandra Gąssowskiego, wieloletniego dyrektora grudziądzkiego teatru, przyznawanej przez Centrum Kultury Teatr. Wyróżnienia te są przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla tej instytucji. Przez wiele lat zasiadała również w kapitule Nagrody im. ks. Janusza Pasierba. Nagrodę ustanowiono w 1996 roku z inicjatywy Rady Miejskiej Grudziądza i miejscowego Klubu Inteligencji Katolickiej, a otrzymują ją osobistości ze świata kultury.
Za swoją działalność otrzymała szereg odznaczeń, w tym m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy i Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” czy medal za zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wyróżniono ją również Odznaką Honorową i Medalem Pamiątkowym Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego, który otrzymała z rąk ministra obrony narodowej Bogdana Klicha.


Dziesięć faktów

1. Przyszła na świat 19 lipca 1944 roku w Wieluniu.

2. W 1966 roku rozpoczęła pracę w grudziądzkiej Bibliotece Miejskiej.

3. Przez przeszło trzydzieści lat była prezesem Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury.

4. Od 1990 roku jest przewodniczącą zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.

5. Fundacja nawiązuje do tradycji przedwojennego Centrum Wyszkolenia Kawalerii i organizuje dziś między innymi doroczne Zjazdy Kawalerzystów II RP.

6. Wzorują się na niej inne stowarzyszenia stawiające sobie za cel zachowanie pamięci o polskich kawalerzystach.

7. Za swe zasługi w pielęgnowaniu historii jazdy polskiej Karola Skowrońska otrzymała tytuł – jako jedyna kobieta – Honorowego Rotmistrza.

8. Pracowała w komitetach odbudowy Pomnika Żołnierza Polskiego, budowy Pomnika Katyńskiego i pomnika ułana z dziewczyną.

9. Dziś Karola Skowrońska jest też członkiem kapituły Nagrody im. Aleksandra Gąssowskiego.

10. Za swoją działalność otrzymała szereg odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.lubietubyc.pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.