Kurt Lewin – pionier psychologii społecznej

Kurt Lewin – pionier psychologii społecznej              Fot. Wikipedia/https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kurt_Lewin_Photo.jpg

Urodzony w żydowskiej rodzinie w Mogilnie (wówczas na terenie zaboru pruskiego) w 1890 roku Lewin stał się jednym z najbardziej znanych psychologów na świecie. Prof. Maria Lewicka z Katedry Psychologii oraz Zakładu Psychologii Społecznej Środowiskowej na UMK w Toruniu przyznaje: znaczenie Kurta Lewina dla rozwoju całej psychologii było ogromne.

Wczesne dzieciństwo spędził w Mogilnie, gdzie jego ojciec był rolnikiem i właścicielem sklepu pasmanteryjnego. Kurt uczęszczał do chederu, żydowskiej szkoły religijnej, a w wieku 10 lat trafił do Gimnazjum im. Cesarza Fryderyka Wilhelma w Poznaniu. Już pięć lat później rodzina przeniosła się do Berlina. Tam Kurt kończył Liceum im. Cesarzowej Wiktorii Augusty. Od wczesnych lat lubił się uczyć. Szczególnie interesował go człowiek: jego kondycja fizyczna i mentalna.

W 1909 roku zaczął studia medyczne na Uniwersytecie Albrechta i Ludwika we Fryburgu. Niedługo potem przeniósł się na Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium, by studiować biologię. Budziły się w nim zainteresowania tajnikami ludzkiego umysłu, ale też polityką – w tym czasie należał do ruchu socjalistycznego. Nie bał się najtrudniejszych wyzwań: trafił na front I wojny światowej jako żołnierz niemieckiej armii (jego rodzice byli niemieckimi Żydami). Został ranny, wrócił na uniwersytet i dokończył doktorat.

Bardzo szybko piął się po szczeblach kariery. Został członkiem Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Humboldtów, gdzie wykładał filozofię i psychologię. Wybitny brytyjski psycholog Erik Trista, zafascynowany odkryciami Lewina, postanowił je później przetestować na żołnierzach podczas II wojny światowej.

Kurt Lewin w 1930 roku został zaproszony na Uniwersytet Stanforda, gdzie spędził ostatecznie sześć miesięcy. W tym czasie w Europie dramatycznie pogarszała się sytuacja polityczna. Kiedy w 1933 roku do władzy w Niemczech doszedł Hitler, Lewin na stałe wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Jedno z najważniejszych dokonań psychologa z Mogilna to teoria pola. Lewin stworzył ją w 1936 roku, już podczas pobytu w USA. „Pojęcie pola, zaczerpnięte z topologii matematycznej, ale niewiele mające z matematyką wspólnego, przedstawiało zachowania ludzi jako wynik sił działających w obrębie pola psychologicznego i jego struktury. W ten sposób Lewin wyjaśniał motywacje ludzi, dynamikę zachowań społecznych, zachowania grupowe, a także różnice międzykulturowe.” - tłumaczy prof. Maria Lewicka z UMK.

Bardzo znaną teorią Lewina jest też model zarządzania zmianą. Według niego proces zmiany ma trzy etapy: rozmrażanie, zmianę i zamrażanie. Pierwszy to zburzenie dotychczasowego porządku, drugi wprowadzanie zmian w organizacji, a trzeci – utrwalanie ich i przyjmowanie jako stan naturalny.

Model zarządzania zmianą Lewina stał się prawdziwą rewolucją w dziedzinie zarządzania organizacjami. Korzystają z niego nie tylko psychologowie, ale też menedżerowie, prezesi firm i trenerzy biznesu na całym świecie. Jego fenomen wynika nie tylko z trafnych obserwacji zachowań ludzi wewnątrz organizacji, ale też z prostoty i przejrzystości.

W 1940 roku Lewin zdobył obywatelstwo amerykańskie. Pracował na Uniwersytecie Cornella, University of Iowa oraz na Massachusetts Institute of Technology, jako dyrektor Research Center for Group Dynamics w Massachusetts, którego był zresztą założycielem. Po II wojnie światowej, przejęty tragedią, która dotknęła ludzi na całym świecie, zaangażował się w terapię psychologiczną byłych mieszkańców obozów dla przesiedleńców.

„Koncepcje Kurta Lewina z trudem przebijały się do świadomości akademickiej psychologów USA, wówczas zdominowanej z jednej strony przez behawioryzm, z drugiej przez psychoanalizę. Miał on jednak wpływ na psychologię amerykańską, a następnie światową poprzez swoich wybitnych uczniów. Jednym był Leon Festinger - autor teorii dysonansu poznawczego, która zainspirowała ogromną liczbę badań i badaczy. Drugim były badania dotyczące zachowań grupowych, przywództwa w grupie, znane pod nazwą badań dynamiki grupowej. Trzeci nurt to badania z zakresu tzw. psychologii ekologicznej, zapoczątkowany przez ucznia Kurta Lewina, Rogera Barkera. Główna idea tego podejścia to koncepcja tzw. ośrodka zachowania: fizycznego i społecznego środowiska, którego cechy w większym stopniu przewidują zachowania indywidualnych ludzi niż ich cechy indywidualne. Kurt Lewin był zatem pierwszym psychologiem społecznym, który zwracał uwagę na rolę fizycznych cech środowiska w przewidywaniu ludzkich zachowań. Inna uczennica Kurta Lewina, Beatrice Wright, zapoczątkowała badania w zakresie psychologii rehabilitacyjnej.” - mówi Lewicka.

Pracę Lewina przerwała przedwczesna śmierć. W 1947 roku w wieku 57 lat, zmarł na atak serca.

Kurt Lewin – pionier psychologii społecznej

W 2004 roku Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował uroczystość wmurowania tablicy na domu, w którym urodził się Kurt Lewin. Przybyli żyjący jeszcze siostrzeniec Lewina, a także jego bezpośrednia uczennica Beatrice Wright.

Dziesięć faktów:

1. Urodził się w Mogilnie w rodzinie niemieckich Żydów.

2. Jego ojciec prowadził gospodarstwo rolne i sklep pasmanteryjny.

3. W 1900 roku wyjechał do Poznania, a w 1905 roku - do Berlina.

4. Studiował medycynę i biologię.

5. Walczył na froncie I wojny światowej jako żołnierz armii niemieckiej.

6. W 1930 roku po raz pierwszy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a w 1933 roku wyemigrował tam na stałe.

7. Stworzył m.in. słynną teorię pola oraz model zarządzania zmianą.

8. W 1940 roku zdobył obywatelstwo amerykańskie.

9. Zmarł w 1947 roku na atak serca.

10. W 2004 roku na mogileńskim domu, w którym się urodził, zawisła pamiątkowa tablica.lubietubyc.pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2021 Polska Press Sp. z o.o.