prof. Bogusław Pacek – wojskowy i naukowiec, profesor nauk społecznych, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku

prof. Bogusław Pacek – wojskowy i naukowiec, profesor nauk społecznych, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku Fot. archiwum prywatne

Generał dywizji i profesor. Były komendant główny Żandarmerii Wojskowej i rektor Akademii Obrony Narodowej, uczestnik działań bojowych Unii Europejskiej, wielokrotnie nagradzany, dziś związany między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim. Autor ponad 20 książek. Honorowy Obywatel Rypina.

Urodził się 17 czerwca 1954 w Chlebowie. W Rypinie ukończył Szkołę Podstawową nr 2 przy ulicy Sportowej i Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Kościuszki. Po maturze studiował filologię na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ chciał zostać nauczycielem. Bez reszty pochłonęła go działalność w kulturze studenckiej. Organizował wieczory poezji, spotkania z ciekawymi ludźmi, spektakle teatralne, wystawy, plenery, pokazy, dyskoteki, bale. Założył Dyskusyjny Klub Filmowy, kierował klubem studenckim „Wysepka”. Organizował koncerty i występy znanych artystów – od Maryli Rodowicz i Daniela Olbrychskiego po Krzysztofa Maternę i Janusza Laskowika.

prof. Bogusław Pacek – wojskowy i naukowiec, profesor nauk społecznych, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku

Po studiach przez kilka lat był związany z gdańską uczelnią zawodowo – pracował na niej jako filolog.

Jego życie odmieniło przeszkolenie w Szkole Oficerów Rezerwy w Centrum Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej w Mińsku Mazowieckim, które odbył w latach 1978–1979. Bardzo nie chciał w nim uczestniczyć, dwukrotnie udawało mu się odroczyć moment powołania, w końcu jednak, jak mówi, i tak „trafił w kamasze”. Po przeszkoleniu powołany został do zawodowej służby wojskowej i powoli, z chłopaka z rozwianą czupryną, przeobrażał się w żołnierza, kochającego mundur całym sercem. Najpierw służył w Gdańsku, a w 1996 roku został skierowany do Bydgoszczy, gdzie objął stanowisko komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej. W kolejnym roku został przeniesiony do Warszawy, gdzie najpierw kierował Oddziałem Żandarmerii Wojskowej Garnizonu Stołecznego, a później – po zmianie jego nazwy – Mazowieckim Oddziałem Żandarmerii Wojskowej im gen. Franciszka Sznajdego. Pod dowództwem Bogusława Packa oddział ten był dwukrotnie honorowany mianem przodującej jednostki Sił Zbrojnych i wyróżniony Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP.

W sierpniu 2003 roku objął stanowisko komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej i stworzył oddziały specjalne tej formacji wojskowej. Był inicjatorem większego udziału ŻW w misjach zagranicznych, zorganizował dwie samodzielne żandarmskie misje – w Kongu oraz w Bośni i Hercegowinie. Jego zasługą było powstanie pierwszego natowskiego wielonarodowego batalionu policji wojskowej – polska żandarmeria objęła w nim rolę lidera. Dzięki jego staraniom rozpoczął się proces włączania naszej żandarmerii w Europejskie Siły Żandarmerii. Pod jego komendą zdecydowanie poprawiona została zarówno infrastruktura tej formacji, jak i wyposażenie poszczególnych jednostek.

15 sierpnia 2003 roku, w dniu święta Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, został awansowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do rangi generała brygady. Dwa lata później otrzymał awans do stopnia generała dywizji.

W październiku 2006 roku przekazał obowiązki komendanta głównego ŻW swojemu następcy, a sam został skierowany do rezerwy kadrowej ministra obrony narodowej. Wkrótce został pełnomocnikiem do sprawy budowy kampusu Uniwersytetu Obrony Narodowej. W 2008 roku skierowany został do Dowództwa Operacyjnego Unii Europejskiej w Mont Valerien koło Paryża. Pełnił funkcję zastępcy dowódcy operacji EUFOR w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, będąc pierwszym polskim generałem, który objął stanowisko dowódcze operacji międzynarodowej. Za tę pracę został odznaczony Orderem Zasługi Francji przez prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego. Order otrzymał w Paryżu na placu Inwalidów, przed grobem Napoleona.

W 2010 roku objął stanowisko asystenta szefa Sztabu Generalnego WP w zakresie wojsk lądowych i wojsk specjalnych. Od listopada kolejnego roku był radcą ministra obrony narodowej. W tym samym okresie był pomysłodawcą utworzenia Jednostki Wojskowej AGAT w Gliwicach, działającej w ramach wojsk specjalnych.

Służąc w wojsku nie zaniedbał działalności naukowo-dydaktycznej i swych naukowych aspiracji. W 1990 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. W 2009 roku w Akademii Obrony Narodowej – tytuł doktora habilitowanego nauk wojskowych. Jego praca habilitacyjna ściśle związana była z wojskowym dorobkiem, jej tytuł brzmiał „Żandarmeria Wojskowa Sił Zbrojnych RP w misjach pokojowych i stabilizacyjnych”. Równolegle ze służbą wojskową prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów na kilku uczelniach w Polsce, w tym w Akademii Marynarki Wojennej i na Uniwersytecie Gdańskim. Wydał przeszło dwadzieścia książek (w tym „Żandarmskie przygody”) i kilkaset artykułów naukowych i popularnonaukowych. Organizował konferencje naukowe, kierował programami badawczymi, uczestniczył w komitetach naukowych polskich i międzynarodowych.
Przez lata współpracował ze Szkołą Podstawową nr 5 w Grudziądzu, która nosi imię pułkownika Stanisława Sitka, przedwojennego żandarma.

30 czerwca 2014 roku odebrał nominację profesorską z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. W międzyczasie, bo od sierpnia 2012, był komendantem-rektorem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, wyznaczonym na tę funkcję przez ministra obrony narodowej. Zainicjował powstanie Wszechnicy Bezpieczeństwa i Wszechnicy Obronności przy AON, która jest forum prezentacji i wymiany myśli i poglądów na temat bezpieczeństwa Polski, Europy i świata, prezentowanych przez wybitnych dowódców, strategów i inne osoby biorące obecnie lub w przeszłości udział w przygotowaniach działań obronnych.

prof. Bogusław Pacek – wojskowy i naukowiec, profesor nauk społecznych, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku

W czerwcu 2014 roku, po ukończeniu 60. roku życia, został przeniesiony w stan spoczynku, jednak nadal jest aktywny zawodowo. W latach 2014–2015 reprezentował Polskę w Radzie NATO ds. Nauki, w latach 2013–2016 był członkiem Rady Naukowej Bałtyckiej Akademii Obrony w Estonii. Od września 2014 roku pełni funkcję doradcy NATO ds. reformy wojskowego systemu edukacyjnego Ukrainy, a od listopada tego samego roku – obowiązki pełnomocnika ds. społecznych inicjatyw proobronnych (stanowisko to, utworzone przy ministrze obrony narodowej, w końcu 2015 roku zostało zlikwidowane). W kolejnym roku został prezesem Federacji Organizacji Proobronnych, której był pomysłodawcą i współzałożycielem.

W październiku 2015 roku został ponownie komendantem-rektorem Akademii Obrony Narodowej, wkrótce został jednak odwołany z tego stanowiska przez nowego wówczas ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Niedługo później Bogusław Pacek zrezygnował też z funkcji doradcy szefa resortu obrony narodowej.

Dziś jest profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, pracownikiem Katedry Bezpieczeństwa Narodowego na Wydziale Nauk Społecznych. Niedawno związał się w Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Ma stworzyć na nim Zakład Bezpieczeństwa Krajów Azji i Afryki. To kolejna góra, którą planuje w swym życiu przenieść, bo przenoszeniem gór nazywa wszystkie kolejne wyzwania, którym musiał w życiu sprostać. Podkreśla, że Uniwersytet Jagielloński jest perłą wśród uczelni polskich, ale nie tylko. Mówi też, że pewnie by się na nim nie znalazł, gdyby nie rozstanie z Akademią Obrony Narodowej.

W 2012 został Honorowym Obywatelem Rypina.

Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele odznaczeń. Do tych, które najbardziej ceni, należy Komandoria Krzyża Wojskowego, order, który posiada bardzo niewielu wojskowych i który jest współczesnym Virtuti Militari. 14 sierpnia 2013 roku został wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu i działalności dydaktycznej. W 2015 roku uzyskał tytuł Lidera Bezpieczeństwa Narodowego oraz otrzymał buławę hetmańską, nagrodę przyznawaną przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego za szczególne osiągnięcia na rzecz bezpieczeństwa narodowego. W tym samym roku został Pomorzaninem Roku w plebiscycie Homo Popularis TVP Gdańsk, Radia Plus i „Twojego Wieczoru”.
Odznaczony został także tytułem członka honorowego przez Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”.


Dziesięć faktów:
1. Urodził się 17 czerwca 1954 w Chlebowie koło Rypina.

2. Studiował filologię na Uniwersytecie Gdańskim, a potem podjął pracę na tej uczelni.

3. W latach 1978–1978 odbył przeszkolenie w Szkole Oficerów Rezerwy, po którym został powołany do zawodowej służby wojskowej.

4. W sierpniu 2003 roku objął stanowisko komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.

5. Był pierwszym polskim generałem, który objął stanowisko dowódcze operacji międzynarodowej.

6. Od sierpnia 2012 był komendantem-rektorem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

7. W 2012 został Honorowym Obywatelem Rypina.

8. Napisał ponad 20 książek.

9. Posiada wiele cennych odznaczeń, między innymi Komandorię Krzyża Wojskowego.

10. Niedawno związał się w Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych.lubietubyc.pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.