Teofil Woźnicki - harcerz

Teofil Woźnicki - harcerz

Był instruktorem harcerskim w stopniu harcmistrza, drużynowym włocławskich drużyn harcerskich, komendantem włocławskiego hufca męskiego i tamtejszej chorągwi, pierwszym komendantem włocławskich Szarych Szeregów.

Urodził się 21 grudnia 1898 roku w Janoszewku na Kujawach.

W 1910 roku rozpoczął naukę w Szkole Handlowej (późniejszym Liceum Ziemi Kujawskiej) we Włocławku. Został członkiem zarzewiackiego koła wojskowego, a później, w 1911 roku - konspiracyjnej Drużyny Skautowej im. K. Pułaskiego. W kolejnym roku złożył przyrzeczenie harcerskie.

W okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości przez Polskę działał w Pogotowiu Młodzieży - brał udział w rozbrajaniu Niemców we Włocławku. Później powrócił do działalności harcerskiej, w 1920 roku został drużynowym 5. Drużyny Harcerzy im. J. Piłsudskiego przy Państwowej Szkole Kupieckiej.

W sierpniu tego samego roku uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas walk o Włocławek stracił rękę. Do pracy harcerskiej wrócił bardzo szybko – w grudniu został przybocznym 1. Drużyny Harcerzy we Włocławku, następnie został jej drużynowym. W połowie 1922 roku objął stanowisko zastępcy hufcowego Hufca Męskiego we Włocławku oraz był przybocznym hufca. Równolegle pełnił też funkcję drużynowego 7. Drużyny Harcerzy im. Stefana Batorego przy Państwowej Szkole Technicznej.

Przez kolejne lata udzielał się nie tylko we włocławskim hufcu, ale i w Komendzie Włocławskiej Chorągwi Męskiej, a po zmianach organizacyjnych – również w Płockiej Chorągwi Męskiej, w ramach której zaczęły w 1928 roku działać włocławskie drużyny i hufiec. W Komendzie Włocławskiej Chorągwi Męskiej był przez pewien czas komendantem, w chorągwi płockiej – zastępcą komendanta.

Teofil Woźnicki - harcerz

W styczniu 1938 roku wstąpił do włocławskiego Koła Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość.

27 sierpnia 1939 roku z jego inicjatywy powołano Pogotowie Harcerzy Hufca Włocławek, którego został komendantem. Od 1 września pełnił funkcję hufcowego na czas wojny, był w związku z tym pierwszym komendantem włocławskich Szarych Szeregów. Gdy Niemcy wkroczyli do Włocławka, ukrył się w majątku w Wichrowicach koło Lubrańca, ale już w połowie miesiąca został przez Niemców odnaleziony i aresztowany. Osadzono go w więzieniu w Fordonie, skąd – dzięki staraniom żony Marii (harcmistrzyni, komendantki harcerek we Włocławku, członkini Szarych Szeregów) – po miesiącu został zwolniony.

Niedługo potem w mieszkaniu państwa Woźnickich powołane zostało tajne Harcerskie Pogotowie Wojenne. Z uwagi na zagrożenie aresztowaniem Teofil Woźnicki nie objął funkcji jego komendanta, jednak mimo to kilka miesięcy później został ponownie zatrzymany. Tym razem trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zginął 3 marca 1941 roku. Urna z jego prochami, którą Marii Woźnickiej przesłano z obozu, spoczęła w grobie matki Teofila Woźnickiego na cmentarzu komunalnym we Włocławku.

Teofil Woźnicki otrzymał wiele odznaczeń za swą działalność., m.in. Krzyż Niepodległości i Krzyż Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość.

W 1978 roku na terenie włocławskiego klasztoru Franciszkanów odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Teofilowi Woźnickiemu i innym harcerzom poległym w czasie wojny. W 1991 roku nieopodal stanął pomnik Szarych Szeregów. Teofil Woźnicki został też upamiętniony, wraz z innymi zamordowanymi pracownikami fabryki cykorii „Bohm”, tablicą umieszczoną na murze tego zakładu (Woźnicki został zatrudniony w jej biurze w czasie wojny, dziś fabryka ta znana jest pod nazwą „Delecta”).

Dziesięć faktów
1. Skautem został w 1911 roku – wstąpił do konspiracyjnej Drużyny Skautowej im. K. Pułaskiego.

2. W 1912 roku złożył przyrzeczenie harcerskie.

3. W okresie poprzedzający odzyskanie niepodległości przez Polskę działał w Pogotowiu Młodzieży; brał udział w rozbrajaniu Niemców we Włocławku.

4. W 1920 roku został drużynowym 5. Drużyny Harcerzy im. J. Piłsudskiego przy Państwowej Szkole Kupieckiej.

5. W sierpniu 1920 roku uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas walk o Włocławek stracił rękę.

6. W okresie międzywojennym pełnił funkcje przybocznego lub drużynowego w różnych drużynach, pracował też w Hufcu Męskim we Włocławku, we Włocławskiej Chorągwi Męskiej, a po zmianach organizacyjnych – także w Płockiej Chorągwi Męskiej.

7. W styczniu 1938 roku wstąpił do włocławskiego Koła Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość.

8. 27 sierpnia 1939 roku z jego inicjatywy powołano Pogotowie Harcerzy Hufca Włocławek, którego został komendantem.

9. Od 1 września pełnił funkcję hufcowego na czas wojny, był w związku z tym pierwszym komendantem włocławskich Szarych Szeregów.

10. W 1978 roku na terenie włocławskiego klasztoru Franciszkanów odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Teofilowi Woźnickiemu i innym harcerzom poległym w czasie wojny.lubietubyc.pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.